Inditex Denetimi Nedir ?

Inditex, müşterilerinin taleplerini hızlı bir şekilde karşılayabilmek için dünyanın dört bir yanında çok sayıda tedarikçi ile çalışmaktadır. Ürün kalitesinden ve sürdürebilirlik ilkelerinden taviz vermemek için tedarikçilerini seçerken belirli kurallar koymakta ve onları sürekli olarak denetlemektedir. Inditex tedarikçi davranış kuralları bu çerçevede oluşturulmuş ve Inditex denetimleri bu kapsamda yapılmaktadır.

Inditex’in denetimlerine girecek olan firmaların her şeyden önce Inditex tedarikçi davranış kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dünyanın diğer önemli sosyal denetim metodolojileri ve uluslararası çalışma standartları ve ilkeleri gözetilerek hazırlanan bu kuralları şöyle özetleyebiliriz

Inditex Onayı Almak için Gerekli Tedarikçi Davranış Kuralları

İnditex Standartları
 • İş yerinde zorla işçi çalıştırılması yasaktır.
 • Çocuk işçiliğine her ne olursa olsun izin verilemez.
 • İş yerlerinde ırk, din, cinsiyet, dil, siyasi görüş, etnik köken, yaş vb gibi faktörlerden ötürü hiç kimseye negatif veya pozitif ayrımcılık yapılamaz.
 • İşçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve işverenle toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi düzenleme isteklerine saygı duyulmalıdır.
 • Çalışanlara sert ve insanlık dışı muamelede bulunulamaz.
 • Çalışanlara güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sunulmalıdır.
 • İşçilere minimum miktarı yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik veya standartlarda belirtilen ücret ödemesi yapılmalıdır.
 • Günlük ve haftalık çalışma süreleri ölçülü olmalıdır. Haftada maksimum 48 saat çalışılmalı, en az 1 gün dinlenme süresi olmalıdır. Fazla mesai gönüllülük esasına dayalı olmalı, ücretleri ödenmeli ve haftalık 12 saati aşmamalıdır.
 • Düzenli istihdam sağlanmalıdır.
 • Üretimin izlenebilirliği sağlanmalıdır.
 • Ürünler, Inditex’in ürün sağlığı ve güvenliği standartlarına uymalıdır.
 • Her tedarikçinin çevresel farkındalığı olmalıdır. Tedarikçiler, faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için gerekli olan tüm çevre yasalarına ve standartlarına uyum sağlamalıdır.
 • Üreticiler ve tedarikçiler Inditex’ten alınan her türlü bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü korumalıdır.

Inditex Belgesi

Inditex denetimlerinden geçen tedarikçilere ve üreticilere verilen bir belgedir. Inditex denetimleri üç farklı şekilde olabilmektedir

 • Ön değerlendirme denetimleri: Bir tedarikçi Inditex ile çalışmak üzere onaylanmadan önce, kendilerinin ve kullanmayı planladıkları tesislerin Inditex tedarikçi davranış kuralarında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için önceden haber verilmeksizin denetlenmektedir. Bu ilk adımı geçen tedarikçiler, sosyal, çevresel, ürün sağlığı ve güvenliği uyum taahhütlerini içeren Inditex’in Minimum Gereksinimlerini onaylamakta ve iş ilişkisi başlatılmaktadır. Tedarikçilerin tüm fabrikalarında bu denetim yapılmaktadır.
 • Özel denetimler: Bu denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği gibi belirli konuların değerlendirilmektedir. Örneğin, kullanımı Inditex tarafından tehlikeli, riskli veya sağlıksız bulunduğu için yasaklanan bir maddenin tesis içerisinde veya üretim proseslerinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmektedir.
 • Sosyal denetimler: Tedarikçilerin Inditex tedarikçi davranış kurallarına uygunluğunu tespit etmek için yapılan denetimlerdir. Denetimlerden yeterli puanı alan tedarikçiler, en fazla iki yıl sonra yeniden denetlenmektedir. Yeterli puanı alamayan tedarikçiler için düzeltici eylem planları oluşturulmaktadır. Tedarikçiden planda yer alan düzeltici faaliyetleri uygulaması istenmekte ve daha sonra yeni bir denetleme yapılmaktadır.

Inditex Belgesi alıp Inditex tedarikçisi olmak moda ve giyim sektöründeki firmalar için oldukça önemlidir. Dünyanın en büyük moda topluluğu için hammadde, ürün veya yarı mamül üretmek ekonomik açıdan kârlı olduğu gibi işletme itibarının yükseltilmesinde de büyük bir motivasyon olmaktadır. Bu bağlamda, firmalar Inditex Belgesi almak için çoğu zaman önce eğitim ve danışmanlık hizmeti almayı ve belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmayı istemektedir. Eğitim ve danışmanlık firmaları, firmalar için çok önemli olan Inditex Belgesi nedir, Inditex Belgesi neden alınır, Inditex Belgesi’nin faydaları nelerdir, gibi birçok soruyu cevaplamakta ve belgelendirme sürecinde işletmelere destek olmaktadır.

Inditex Denetimi Nasıl Olur?

Inditex denetiminden geçmek ve Inditex Belgesi alarak resmi bir Inditex tedarikçisi olmak isteyen firmaların öncelikle denetimler için çok iyi bir hazırlık yapması gerekmektedir. Bu bağlamda, denetimlerden önce firma içi süreçlerin, çalışma koşullarının, yönetim sistemlerinin, işveren - işçi ilişkilerinin, dokümanların vs Inditex tedarikçi davranış kurallarına uyumlu hale getirilmesi çok önemlidir. Zira, denetimden geçemeyen firmalar, belirli bir süre yeni denetime girememekte ve bu da büyük bir zaman kaybı oluşturmaktadır. Her firmanın ilk hedefi, ilk denetimden geçmek ve Inditex’le tedarikçi ilişkilerini hemen başlatmaktır. Bu yüzden genellikle denetimlere hazırlık sürecinde veya sonrasında düzeltici eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanması adımlarında danışmanlık firmalarından destek alınmaktadır.

İnditex Denetim ve Belgelendirme Sürecinde Danışmanlık Hizmeti Almak İçin