Primark tedarikçi denetimi, Primark’a ürün veya hizmet tedarik etmek isteyen firmalar için çok önemlidir. Bugün Avrupa ve Amerika kıtasında toplam on üç ülkede 380’den fazla mağazasıyla hizmet veren Primark, tedarikçilerini sosyal uygunluk denetimi veya etik denetimlerle  seçmektedir. Tedarik zincirinin sosyal ve çevresel performansını yüksek tutmak isteyen Primark, tedarikçilerinden belirli çalışma şartlarını yerine getirmesini talep etmektedir. Primark tedarikçi denetimleri işçi hakları, çalışma koşulları, maaş ödemeleri, çalışma saatleri, etik değerler vb gibi birçok konuyu kapsamaktadır.

Primark tedarikçi denetimleri, Primark tedarikçi davranış kuralları ve firmaların faaliyet gösterdiği ülkelerdeki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedir. Primark tedarikçi denetimleri ile kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk ilkelerine uymayı ve iş ortaklarından da bu farkındalığa sahip olmasını beklemektedir. Sosyal uygunluk denetimleri, Primark için sıfırdan ürün üreten, yarı mamülü son ürün haline getiren, ürünleri paketleyen veya başka birtakım ürün ve hizmet sunan tedarikçilerin tesislerinde düzenlenmektedir. Tedarikçiler, Primark ürün ve hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde Primarik tedarikçi davranış kurallarına uymak ve yaptıkları çalışmalarla ilgili Primark’a bilgi vermek zorundadır. Primark, bu kurallara uymayan tedarikçilerle iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

Primark denetimleri, bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bu denetimlerin ilkinde veya sonraki denetimlerde Primark tedarikçi davranış kurallarıyla ilgili bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde Primark’ın söz konusu tedarikçiyle iş ilişkisini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Primark Tedarikçi Davranış Kuralları Nelerdir?

Primark tedarikçi davranış kuralları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI), Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP), Amfori BSCI, Etik Ticaret Girişimi (ETI), SEDEX SMETA gibi sosyal denetim metodolojileriyle uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Primark’ın tedarik zincirinde yer alan firmaların uyması gereken tedarikçi davranış kurallarını şöyle sıralayabiliriz:

 • İşçilerin çalışma özgürlüğü bulunmaktadır. Hiçbir tedarikçi doğrudan veya dolaylı olarak köle veya kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanlar işe girme veya işten ayrılma kararını tamamen kendi hür iradeleriyle vermelidir.
 • Primark tedarikçi denetimlerinde işverenlerin çalışanlara örgütlenme ve toplu iş sözleşme hakkı tanıyıp tanımadığı da denetlenmektedir. Bu bağlamda, çalışanların sendika faaliyetlerine katılmasına, toplu iş sözleşmesine taraf olmasına, işverenler pazarlık yapmasına izin verilmelidir.
 • Primark sosyal uygunluk denetimlerindeki bir diğer önemli husus da çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı olmasıdır. İş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmalı, çalışanlara sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmeli, iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri oluşturulmalı, kaza ve yaralanmalara karşı önlemler alınmalıdır.
 • İş yerlerinde çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. Minimum çalışma yaşı, ILO sözleşmeleri ve yerel yasalara uygun şekilde belirlenmelidir. Tedarikçilerin çocuk işçiliğini önleyen kurumsal politikaları olmalıdır.
 • Çalışanlara kabul edilebilir düzeyde asgari ücret ödemesi yapılmalıdır. Maaş ödemeleri düzenli ve kayıtlı olmalıdır. Fazla mesai ve yan hakların ödemesi de kanunlara uygun olmalı ve geciktirilmemelidir.
 • Primark tedarikçi denetimlerinde iş yerlerindeki çalışma saatleri de kontrol edilmektedir. İşçiler haftada maksimum 48 saat çalıştırılmalı; haftalık çalışma süresi fazla mesai ile en fazla 60 saat olmalıdır. Çalışanlara haftada en az 1 gün dinlenme süresi verilmelidir.
 • İşçilerin çalışma özgürlüğü bulunmaktadır. Hiçbir tedarikçi doğrudan veya dolaylı olarak köle veya kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanlar işe girme veya işten ayrılma kararını tamamen kendi hür iradeleriyle vermelidir.
 • Primark tedarikçi denetimlerinde işverenlerin çalışanlara örgütlenme ve toplu iş sözleşme hakkı tanıyıp tanımadığı da denetlenmektedir. Bu bağlamda, çalışanların sendika faaliyetlerine katılmasına, toplu iş sözleşmesine taraf olmasına, işverenler pazarlık yapmasına izin verilmelidir.
 • Primark sosyal uygunluk denetimlerindeki bir diğer önemli husus da çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı olmasıdır. İş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmalı, çalışanlara sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmeli, iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri oluşturulmalı, kaza ve yaralanmalara karşı önlemler alınmalıdır.
 • İş yerlerinde çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. Minimum çalışma yaşı, ILO sözleşmeleri ve yerel yasalara uygun şekilde belirlenmelidir. Tedarikçilerin çocuk işçiliğini önleyen kurumsal politikaları olmalıdır.
 • Çalışanlara kabul edilebilir düzeyde asgari ücret ödemesi yapılmalıdır. Maaş ödemeleri düzenli ve kayıtlı olmalıdır. Fazla mesai ve yan hakların ödemesi de kanunlara uygun olmalı ve geciktirilmemelidir.
 • Primark tedarikçi denetimlerinde iş yerlerindeki çalışma saatleri de kontrol edilmektedir. İşçiler haftada maksimum 48 saat çalıştırılmalı; haftalık çalışma süresi fazla mesai ile en fazla 60 saat olmalıdır. Çalışanlara haftada en az 1 gün dinlenme süresi verilmelidir.

Primark Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz

Primark tedarikçisi olmak isteyen firmalar, Primark sosyal uygunluk denetimlerinden geçerek Primark Belgesi almalıdır. Bu belge, firmaların iş yerlerinde Primark tedarikçi davranış kurallarına uyduğunu ve Primark’ın tedarikçilerden uymasını talep ettiği kriterleri karşıladığını göstermektedir. Primark Belgesi alarak resmi bir tedarikçi olmak isteyen firmaların bu süreçte danışmanlık hizmeti alması kritik derecede önemlidir. Çünkü Primark etik denetimleri uzun ve karmaşık bir süreçtir ve tedariçi adaylarının bu konuyla ilgili tüm bilgilere sahip olması pek mümkün değildir. Primark denetimi ile ilgili danışmanlık hizmetimizle,

Firmanızı Denetime Nasıl Hazırlıyoruz ?

Ön Hazırlık

Sosyal uygunluk denetimlerine hazırlanma

Dokümantasyon

Gerekleri dokümanların oluşturulması

Başvuru

Primark yetkilileriyle iletişim kurulması ve başvuru yapılması

Planlama

Başvuru sonrası denetim tarihi belirleme

Düzeltici Faliyetler

Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve denetimden sonra tespit edilen bulgularla ilgili düzeltici eylemlerin oluşturulması

Hızlı ve Ekonomik

Denetim sürecinin hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ile maliyetlerin en aza indirilmesi

Primark Denetimlerinizde Yalnız Değilsiniz !

Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşmanız Yeterli